abejetas

ãbejetas num. col. (1); SD199, DK89, MP137 abu, abudu (ppr. apie ne vienos rūšies ar ne vienos lyties daiktus): Išvažiavo pasikinkęs ãbejetą arklių Pn. Ar ãbejetu arsi? Kp. Visu ãbejetu arklių išvažiavo (tiek jų teturėjo) Grž. Jųjų ãbejetas vaikų mirė J. Ãbejetas vyrų pjauna rugius Ut. Apsivilkau ãbejetu (vatiniu ir kailiniais), bus šilta kaip gryčioj Jnšk. Ir pasakė tai ore abejetui brolių savo Ch1Moz9,22.
abejeta n. SE227: Tai turime abejeta gerai įsitėmyt Kel1881,279.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • abeitas — ãbeitas num. col. (1) Lp, Lš žr. abejetas: Mano ãbeitas arklių buvo rugiuose Grv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abejutas — 2 abejutas num. col. abejetas (?): Nei aniolas, nei žmogus, kačeib tas abejutas buvo mieliausias sutvėrimas MP84 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abetas — 1 ãbetas (<abejetas) num. col. (1) abu, abudu: Ãbetas arklių kad pavaikščjojo po rugius per visą dieną, tai visus žemynon suvarė Arm. Mano visas ãbetas buvo javuosna insirangę, o tavo tik vienas Rod …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • velyti — ×vẽlyti, ija ( yja Graž), ijo ( yjo) (sl.) KII295, Š, Rtr, NdŽ, KŽ; Q630,632, R, MŽ, Sut 1. intr., tr. norėti, pageidauti, geisti: Ponas davė jam rykščių, kiek tik jo prakeikta širdis velijo BsPIII9. O kad taip, kaip aš veliju, jums reikėtų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.